Miťo a Toastmasters

Prečo Toastmasters?

Pretože je to najefektívnejšia, najpraktickejšia forma vzdelávania. Pravidelným
stretávaním si človek môže zlepšiť svoje komunikačné zručnosti a nájsť v sebe
líderské schopnosti. Prípadne oboje povýšiť na vyššiu úroveň. Komunikáciou
a prednášaním na verejnosti človek získava zdravé sebavedomie. Veľmi dôležitá
súčasť Toastmasters je podporné prostredie, ktoré motivuje k lepším výkonom.

Funkcia prezidenta mi priniesla

Prezident klubu je osoba, ktorá udáva tón v klube, očakáva sa, že poskytne pomoc a bude podporne viesť všetky činnosti klubu. Motivuje, inšpiruje a v prípade potreby uľahčuje situácie členom klubu a jeho vedeniu. Aj keď občas musí zakročiť a urobiť ťažké rozhodnutie, málokedy tak urobí bez konzultácie s členmi a vedením klubu. Usiluje sa dať najavo rešpekt pre všetkých členov, aj keď s nimi nesúhlasí. Jeho úlohou je poskytnúť svoje vodcovské schopnosti pre všetkých členov klubu.

Funkcia prezidenta klubu Toastmasters nie je večná. Je na funkčné obdobie 1 roka. Po tomto období sa volí nový prezident klubu, ktorý bude viesť klub na ďalšie obdobie. Je to funkcia na ktorej musí prísť zmena.

V roli prezidenta som sa naučil mnoho vecí. Jednou z nich je, že ak človek chce viesť niekoho musí byť príkladom. Nie len slovne ale hlavne v činoch. V praxi to znamená, že sám pracuje na svojom rozvoj, na komunikácií, na líderských zručnostiach a podporuje druhých. Mnoho krát som si myslel, že sa to urobí samo.

Tiež som sa naučil viac dôverovať ľudom a veriť im, že ak máte dobrú myšlienku, ktorá sa ľudom páči tak pôjdu za vami. Je to pre mňa silné poznanie. Pre 2 a pol rokom Toastmasters Levice nikto nepoznal. Dnes môžem povedať, že máme etablovaný klub, členov, pravidelne k nám chodia hostia, verejnosť ale aj priatelia s podporných klubov.

Spoločne sme zorganizovali Celoslovenskú súťaž v humorných rečiach a improvizáciach. Nikdy predtým som neorganizoval konferenciu, súťaž, alebo nejaký celodenný event. V Toastmasters som sa naučil  organizovať stretnutia a spoločne s týmom ľudí sa nám podarilo zorganizovať niečo, čo tu ešte nebolo.