Predsedajúci

 

Každé jedno klubové stretnutie stojí a padá na ľuďoch. Respektíve na úlohách ktoré títo ľudia na stretnutí preberajú. Dnes si predstavíme úlohu v ktorej člen klubu prehovorí na pódiu ako prvý.

„Si na svadbe a máš na zodpovednosti prvý príhovor k mladomanželom .Nie si jediný kto sa bude k svadobčanom prihovárať, ale si prvý, všetky oči sú uprené na teba a pozornosť v miestnosti je zatiaľ sto percentná. Možno to ani nevieš ale to akým spôsobom podáš svoj príhovor nastavuje atmosféru pre ostatné formality.“

Toto je asi najbližší popis reálnej situácie, ktorá sa dá prirovnať k úlohe predsedajúceho stretnutia. Je tu ale niekoľko odlišností. Predsedajúci v klube má na svoj prejav vyhradených desať minút. Do tohto časového rámca by mal zahrnúť niekoľko zvykov. Prvým z nich je predstavenie organizácie Toastmasters International. Stretnutí sa často zúčastňujú hostia ktorý nevedia o organizácii v podstate nič, tým pádom je potrebné vysvetliť dôvod vzniku a rozširovania Toastmasters.

Ďalšou dôležitou úlohou predsedajúceho je predstaviť kultúru klubu a predniesť myšlienku daného stretnutia. Niektoré kluby majú zadefinovanú kultúru ktorá vyplýva z hodnôt členov a býva zvykom si ju na začiatku stretnutia pripomenúť. Druh myšlienky stretnutia sa môže líšiť, v závislosti od viacerých faktorov. Myšlienka stretnutia sa môže odvíjať od témy v ktorej sa bude celé stretnutie niesť. Ak je stretnutie tematicky napríklad Vianočné, očakáva sa od predsedajúceho že svoje úvodné úvahy nasmeruje rovnako k Vianociam. V iných prípadoch môže ísť o krátku inšpiratívnu anekdotu  ktorá predsedajúceho donútila zamyslieť sa alebo jednoducho pár slov k problému ktorý dlhšie rezonuje v klube.

Asi najdôležitejšou, a zároveň časovo najnáročnejšou úlohou, je otázka publiku. V tejto časti sa predsedajúci snaží prepojiť s publikom, a dostáva odpovede na otázku ktorú položí. Je na predsedajúcom či otázku nadviaže na myšlienku stretnutia, ale dôležité je aby  všetci prítomní dostali možnosť predstaviť sa, a aspoň touto časťou sa zapojili do stretnutia. Predsedajúci rovnako ako stretnutie otvára, tak ho aj oficiálne ukončuje. V tomto bode sa opäť pýta otázku, ale zaujíma sa o to čo sa ľuďom páčilo, a či sa zúčastnia aj najbližšieho stretnutia.

Náročnosť tejto úlohy spočíva v očakávaní. Predsedajúci nastavuje svojim prístupom náladu a atmosféru stretnutia pre moderátora aj celé publikum, a nakoniec zanecháva posledný dojem. Z psychologického hľadiska, dávajú ľudia najviac pozor, práve na začiatku a na konci, čo robí z predsedajúceho ostro sledovanú úlohu. Na druhú stranu, táto zodpovednosť naučí, časom, človeka robiť nezabudnuteľné úvody a závery podujatí. Tak čo, trúfli by ste si ju skúsiť?

-Jakub Seneši