Predstavenie úloh 2- Moderátor stretnutia

Stretneme sa s nimi všade, v rádiách, v televíznych reláciách, rôznych diskusiách aj na svadbe či stužkovej. Reč je o moderátoroch. Netvoria síce hlavný obsah programu, ale všetko z vyššie uvedených je bez nich nepredstaviteľné. Predstavme si na chvíľu svet bez nich. Rádio si zapneme kvôli hudbe, nikto nám nepopraje dobré ráno, piesne sa spúšťajú jedna za druhou a v určitých časových intervaloch ich pretne bez vysvetlenia spravodajstvo alebo dopravný servis. Alebo televízna show, v ktorej sa hostia sami predstavia a čítajú si otázky pre seba z papiera. V oboch prípadoch by nám niečo elementárne chýbalo.

Ako sa hovorí, dobrý moderátor tvorí polovicu úspešného stretnutia. V Toastmasters toto platí takmer o celom stretnutí. Prečo má ale moderátor tak veľký vplyv na chod momentov, v ktorých vystupuje? Ako som už načrtol v úvode, niečo nám tam bez nich chýba. To základné niečo je energia alebo ľudský faktor, ktoré dobrý moderátor dodáva. Ak by sme mali dvoch rôznych ľudí na tom istom podujatí, ktorí povedia za večer tie isté slová, ale jeden by rozprával neutrálne a ten druhý s entuziazmom, zaručene väčší úspech by mala druhá osoba. Presne preto sa nám väčšinou z televíznych a rádiových prijímačov ozývajú pozitívne naladení moderátori, ktorí sa snažia svoj optimizmus preniesť na nás. V našich rečníckych kluboch platí to isté. Moderátor večera má počas svojho prejavu vyžarovať energiu, prenášať ju na publikum a pripravovať pozornosť publika pre rečníkov.

Ďalšia významná vec, ktorá by nám chýbala vo svete bez rečníkov, sú premostenia. Ak nám šnúru piesní pretne spravodajstvo, jasne cítime, že prechod od jedného k druhému nebol plynulý. Rovnako na našich stretnutiach, ak by mali rečníci prichádzať na pódium bez akéhokoľvek uvedenia, jeden za druhým, omnoho ťažšie by sme rozumeli tomu, čo sa práve deje. Na tomto vidíme, že moderátorské chvíľky slávy vôbec nemusia byť dlhé, ale majú svoje opodstatnenie. Moderátor večera sa postaví na pódium možno len na minútu pred rečníkom, počas tej minúty nám predstaví rečníka, o čom bude rozprávať a za burácajúceho potlesku ho pozve na pódium. Toto sa zopakuje viackrát počas stretnutia a moderátor sa nikdy neohreje na pódiu príliš dlho, ale vyplní takýmto spôsobom všetky „hluché“ miesta. Tým sa zabezpečí plynulosť stretnutia a každý rozumie nadväznosti programu.

Čo si ale veľa ľudí o moderátoroch stretnutí Toastmasters neuvedomuje, je fakt, že ich vystúpenie počas stretnutia na pódiu sú v podstate ich najmenšou starosťou. Okrem prenášania energie, predstavovania programu a zabezpečovania plynulých prechodov, sú tu omnoho dôelžitejšie povinnosti. Moderátor na našich stretnutiach má omnoho viac líderskú než rečnícku zodpovednosť. Moderátor je u nás v podstate hostiteľom a manažérom celého stretnutia. Preto sa od neho vyžaduje,aby zistil účasť na stretnutí, rozdelil úlohy členom klubu, pozval na stretnutie čo najviac hostí, pripravil agendu stretnutia a uistil sa, že všetci, ktorí majú nejakú úlohu, vedia čo majú robiť. Rola moderátora stretnutia sa dá považovať za najnáročnejšiu z celého stretnutia. Nemusíte sa ale obávať, člen klubu dostane možnosť moderovať až keď je dostatočne oboznámený s klubom a klubovými postupmi.

Pri tejto úlohe má člen možnosť sa veľmi posunúť po organizačnej a líderskej stránke. Zjednodušene povedané, učíte sa ako zorganizovať malú konferenciu a následne zabezpečiť jej hladký priebeh. Takáto skúsenosť môže byť nápomocná či už v prípade, keď budete organizovať oslavu, až po situácie v ktorých by ste mali naozaj organizovať konferenciu. Tak čo, trúfli by ste si moderovať?:)

    -Jakub Seneši