Rozhovor so zakladateľom TMLevice- Michalom Tóthom

Berieš klub Toastmasters Levice ako tvoje dieťa?

Takto by som to nenazýval. 🙂 Klub Toastmasters vnímam ako prostredie, v ktorom sa  ľudia majú možnosť rozvíjať a takéto  prostredie sme aj s ostatnými zakladajúcimi členmi  vytvorili.

 

Akým spôsobom si sa ty dostal k Toastmasters?

Bolo to ešte v období, keď som bol v zamestnaní, kde som potreboval zlepšiť svoju komunikáciu ako školiteľ. Všimol som si na sebe, že som uspávač hadov (smiech). Ľudia sa po určitom čase dostávali do spánkového režimu a to ma hnevalo. Tak som hľadal rôzne možnosti ako to zlepšiť. Na internete som našiel stránku Toastmasters, avšak boli len v Bratislave a  vtom čase som nerozmýšľal ako dnes, tak som to nechal tak. Prešlo nejaké obdobie a na Facebook-u mi vybehla stránka Toastmasters Nitra s popisom rečníckeho klubu a možnosťou rozvoja týchto zručností. Neváhal som a kontaktoval som vtedajšieho zakladateľa klubu Martina Sládečka so záujmom prísť a on mi ponúkol možnosť si vyskúšať niečo „zarečniť“ a ja som to samozrejme využil a od roku 2014 som spätý s „Toastami“.

 

Čo ťa viedlo k tomu založiť klub? Veril si vždy, že sa to podarí alebo boli aj momenty, keď si lámal palicu?

Celý tento systém rozvoja, podporné prostredie, chuť na sebe pracovať a rôznorodosť ľudí, mi prišla ako skvelá myšlienka. Preto som si hovoril:“ Prečo by  Levice nemohli mať klub Toastmasters ?“ Myšlienka bola spontánna, pri improvizácií na jednom stretnutí k výročiu klubov Toastmasters na Slovensku som vyslovil myšlienku v zmysle, že raz bude klub i  v Leviciach. Potom prišlo niekoľko rozhovorov s členmi Toastmaters, či by bolo niečo také možné a už to akosi išlo samo od seba. Veril som a určite boli aj chvíle, keď som musel „zaťať zuby“, ale palicu som našťastie nelámal.

 

Kto ti pomáhal najviac, respektíve bez koho by podľa teba ten klub nevznikol? (Bol niekto taký?) .

Tento klub by nevznikol bez pomoci a podpory Valentíny Tuhej, za čo som jej vďačný. Veľká vďaka patrí Milanovi Kalmancaiovi, ktorý túto myšlienku podporil tiež nielen ako zakladajúci člen, ale bol nám ochotný poskytnúť priestor na  stretnutia. Ďalej to boli zakladajúci členovia Richard Lycius, Matej Gellen, Monika Tuhá, Dada Valkovičová, Miroslav Béreš a postupne ďalší ľudia, ktorí sa pridali k našej ceste. Nepochybne to boli aj dlhoroční členovia klubov Toastamsters, ktorí nás podporovali v tejto myšlienke.

 

Je niečo, čo závidíš iným klubom? Ak áno, čo?

Keďže nie som závistlivý, tak nič klubom nezávidím. 🙂

 

Čo by si dnes urobil inak pri zakladaní klubu?

Ak by sa také niečo dalo urobiť, tak by som  založil klub ešte skôr. 🙂

 

Naopak, čo najcennejšie ti táto skúsenosť dala?

Dala mi praktické zručnosti, sebavedomie, ale aj možnosť vedieť v čom mám slabiny a na čom musím popracovať a to, čo ja považujem sa skvelé , je spoznávanie nových, zaujímavých a šikovných ľudí.

 

Je nejaká méta, ktorú keď klub dosiahne, tak si povieš, že dosiahol to čo si vždy chcel a ďalej sa už oň nemusíš starať?

Toastmasters ponúka veľmi  veľa možností rozvoja v oblastiach rečníctva a líderstva a človek si môže vždy  určovať nejaké méty v tejto organizácií. To, čo ja považujem za najdôležitejšie, je dostať tieto zručnosti do praxe aj mimo stretnutí Toastmasters. A ja som presvedčený, že toto je nikdy nekončiaci proces.