TOASTMASTERS MOJIMI OČAMI

Najzákladnejší popis Toastmasters je často zahŕňaný v slovnom spojení „klub rečníkov a lídrov“. Je to síce výstižný opis, avšak príliš stručný a už vôbec nie samo-vysvetľujúci. Poďme sa dnes pozrieť na to prečo by niekto chcel byť lepším rečníkom, čo to znamená byť lídrom a čo ďalšie dokáže

 

Toastmasters ponúknuť svojim členom.

Podľa viacerých zdrojov ,ľudia uvádzajú strach z rozprávania pred publikom, ako jeden z piatich najväčších strachov, ktorým musia čeliť. Faktom ale zostáva, že každý z nás sa v živote ocitne, alebo už ocitol v situácii, keď musel alebo chcel prehovoriť pred skupinou ľudí. Samotné rozprávanie nie je to z čoho máme strach. Strach máme z výsledku. Bude ma publikum počúvať? Budem schopný zrozumiteľne sformulovať myšlienku, ktorú chcem povedať? Nestrápnim sa? Nebudú im smiešne moje pohyby? Toto sú pochybnosti kvôli ktorým sa nám trasie hlas, potia dlane a strácame niť myšlienok. Kvôli nim sa dostávame často do pasce. Úzkosť, zapríčinená pochybnosťami, sa odzrkadlí na mojom prejave. Pochybnosti sa kvôli tomu naplnia, môj prejav považujem za fiasko, a mám dôvod na ešte silnejšie pochybnosti do budúcnosti.

 

Osobne neverím tomu že tréma z vystupovania sa dá zabiť definitívne. Som si ale istý, že sa s ňou dá pracovať do takej miery, že ju človek minimalizuje a nakoniec využije vo svoj rečnícky prospech. Krása Toastmasters spočíva v tom, že ma nikto nevysmeje. Aj v prípade keď by som predniesol najhoršiu reč v histórií klubu, to čo dostanem, budú odporúčania čo by som mohol zlepšiť do budúcna, a vyzdvihnutie mojich silných stránok. Presne v takomto prostredí sa viem zbavovať svojich osobných pochybností, krok za krokom, a nahrádzať ich rastúcou sebaistotou.

 

Nájsť jednoznačnú definíciu lídra je pomerne ťažké, pretože pod týmto slovom si môže desať ľudí, predstaviť desať odlišných osobností. Dôležité je, čo by tieto osobnosti spájalo. Najpravdepodobnejšie by to bola vízia, ochota ľudí nasledovať týchto lídrov a ich schopnosť zrealizovať plány. Tieto aspekty vnímame na inšpiratívnych lídroch ako najzreteľnejšie. Mnoho ľudí verí, že človek sa musí ako líder narodiť a mať tieto veci „v sebe“. To je mylná predstava, keďže viesť ľudí sa vieme naučiť cez zdanlivé maličkosti. V Toastmasters berieme líderstvo úplne od podlahy, so všetkým čo k nemu patrí. Napríklad v úlohe časomerača sa človek zlepšuje v manažovaní času. Ide o jednoduchú úlohu, ktorú môže robiť aj niekto mimo prostredia Toastmasters, pretože stačí sledovať čas a ukazovať farebné kartičky. Na prvý pohľad nevidíme žiadne líderstvo v úlohe. Keď sa ale pozrieme hlbšie, všetkým nám je jasné, že nikto nemôže byť dobrým lídrom pokiaľ nemá pod kontrolou svoj vlastný čas, a pokiaľ nie je schopný pracovať s časovým harmonogramom ľudí, ktorí ho nasledujú. Každý člen dostáva v klube šancu začať s takýmito menej náročnými úlohami, a postupne, keď sa cíti sebavedomejšie, má možnosť preberať zodpovednosť za náročnejšie líderské úlohy. Osobnostný rast členov v kluboch nás presvedčil o tom, že líder naozaj drieme v každom jednom z nás.

 

Rečnenie a líderstvo sú samozrejme neoddeliteľnou súčasťou každého klubu. Sú tu ale aj ďalšie dôležité aspekty, ktoré dokáže ponúknuť členstvo v takomto klube. V prvom rade ide o rozšírenie siete kontaktov, v druhom rade o zábavu a v treťom rade o medziľudské vzťahy.

Súčasťou každého klubu je rozmanitý mix osobností rozličného veku, zamestnania a záujmov, čo znamená aj mnoho rôznych pohľadov na svet a životných skúseností, z ktorých sa dá čerpať. Zároveň spoznávanie nekončí klubom, a postupom času má človek možnosť spoznať členov po celom Slovensku.

 

Humorné reči sú jednou z kategórií Toastmasters, a viacero stand-up komikov vyšlo práve z tohto prostredia. Zábava je jednoducho korením každého stretnutia, a mnoho ľudí sa spočiatku pridáva do klubov práve kvôli uvoľnenej atmosfére.

 

Vznik priateľstiev nie je veľkým prekvapením, keďže sa pravidelne stretávate s ľuďmi, pred ktorými postupne odhaľujete svoje myšlienky, a títo ľudia vám pomáhajú osobnostne rásť. Máme dokonca niekoľko prípadov keď si ľudia našli svoju polovičku práve v klube. 🙂

 

V skratke, Toastmasters pre mňa predstavuje prostredie v ktorom môžem bezpečne zlyhávať, prostredie v ktorom sa viem po stráviteľných kúskoch učiť líderstvu, a prostredie kde nájdem podobne zmýšľajúcich ľudí. Toastmasters toho ponúka samozrejme omnoho viac. Je len na vás, čo si z toho vyberiete, a ako to využijete.

-Jakub Seneši