Úvod do sveta Toastmasters

 

V prvom rade, čo je to vôbec Toastmasters International? Je to nezisková vzdelávacia organizácia, ktorej cieľom je zlepšovať rečnícke/prezentačné a líderské schopnosti svojich členov po celom svete. Takže na ujasnenie: Nie, nerobíme toasty a rovnako nie sme nejaká „pyramídovka“ alebo sekta, aj keď sa neustále snažíme naberať nových členov. Posuňme sa ale ďalej.

Písať blog v pravidelných intervaloch som chcel už dávnejšie. Príde mi to jednak ako výborný spôsob zdieľania myšlienok v dobe internetu, učí ma to pravidelnosti, disciplíne a taktiež verím, že ma odozva od potencionálnych čitateľov môže posunúť ďalej. (Možno sa naučím aj správne písať čiarky :)) Zdieľať sa samozrejme neoplatí všetky myšlienky, lebo niektoré z nich sú hodnotnejšie ako iné.

Môj najväčší problém so zakladaním blogu spočíval v neustálej potrebe vytvárania iba myšlienok hodných zdieľania. Preto rád použijem barličku, ktorá robí tento blog odlišný od väčšiny názorových blogov. Barličkou je jasný koncept. Všetko, o čom budem písať sa bude nejakým spôsobom dotýkať Toastmasters.

Ďalším bremenom blogu, ktoré vnímam je potreba pravidelnosti. Možno sa mýlim, ale nabral som presvedčenie, že úspešný blog, ktorý ľudia radi čítajú vychádza v pravidelných časových intervaloch a čitatelia vedia, čo od neho očakávať. Môj verejný záväzok si stanovujem na jeden príspevok za týždeň na prvých desať týždňov. Následne zhodnotím, čo s týmto blogom ďalej a uvidím, či má zmysel v písaní pokračovať. V najbližších týždňoch môžete očakávať príspevky ktoré delím na:

 

  1. Moje skúsenosti s Toastmasters
  2. Predstavovanie rolí v klube
  3. Myšlienky zo stretnutia
  4. Interview s lídrom
 

Prvá kategória bude najviac subjektívna a budem v nej popisovať moje vnímanie organizácie,

čo ma naučila, čo sú najväčšie pozitíva, ktoré v nej vnímam a v ideálnom prípade aj negatíva,

respektíve priestor na jej zlepšovanie do budúcnosti. Všetko samozrejme cez môj osobný pohľad na veci. Každé stretnutie klubu Toastmasters pozostáva z jednotlivých úloh, ktoré na stretnutiach na seba preberáme. Chcem vám tieto úlohy jednak predstaviť a zároveň podčiarknuť, čo všetko sa vďaka nim učíme do reálneho života. Budem ich predstavovať v takom poradí, ako idú za sebou na stretnutí. Každý klub má aj svoje vedenie a predstavovaním rolí vedenia klubu plánujem pokračovať po vyčerpaní úloh zo stretnutia.

Na vyššie spomenutých stretnutiach sa často stretne veľa ľudí s inšpiratívnymi príbehmi a myšlienkami, ktoré počas stretnutí zaznejú. Tie, ktoré ma počas jednotlivých stretnutí zaujmú najviac si požičiam, predstavím ich tu a následne nad nimi budem filozofovať v celom príspevku. Keď už sme pri tých inšpiratívne príbehy, tak mnoho z nich je napojených práve na líderské skúsenosti.

Na Slovensku máme už teraz veľa lídrov, ktorým sa podarili veľké veci  v rámci Toastmasters a niektorým sa podarili veľké veci úplne bez Toastmasters. Prvotné príspevky v tejto kategórii budú rozhovory s členmi organizácie. Ak ale blog vydrží, tak verím, že sa dostanem aj k rozhovorom s lídrami v našej spoločnosti mimo organizácie a naberiem od nich „know-how“.

Som úprimne zvedavý, kam ma táto nová výzva zavedie a verím, že neskončí v slepej uličke. Za úspech ju budem pokladať, ak sa splnia dve veci. Ak týmto blogom, čo i len jednému človeku priblížim Toastmasters natoľko, že sa rozhodne pridať sa do nejakého klubu, tak polovica úspechu bude jasná. Uzavrieť kruh sa mi podarí, ak splním svoj záväzok, budem  písať každý týždeň a naučím sa, čo treba robiť, aby človek písal zaujímavé príspevky. To mi pripomína, že už teraz mi môžete písať do komentárov vaše návrhy na zlepšenie. Budem vďačný za každú konštruktívnu kritiku. Teším sa zase o týždeň.

 

Jakub Seneši